Novinky

LAN párty 2019

15.ročník tradičnej nočnej LAN párty.

Sviatočný oznam - 2020

Šťastné a veselé!

Šarkaniáda

OZNAM pre členov - Šarkaniáda

REPIPETE 1

Robot Repipete 1 je prvým kúskom spoločnej práce tímu. Bol určený na súťaž Eurobot 2004. Jeho funkciou bol samostatný pohyb po ihrisku, zbieranie rugby-loptičiek do zásobníka a vyprázdnenie zásobníka s loptičkami na určené miesto.

Bohuš

Tento robot je prvý „pásový“ robot vytvorený žiakmi na krúžkoch robotiky. Je zostavený zo zbytkového materiálu, vyradených tlačiarní a pokazenej hračky, takže cena materiálu potrebného na jeho výrobu bola skoro nulová. Konštrukcia robota je tvorená hliníkovými T – profilmi a doskami z HPS. „Pásy“ robota sú ozubené remene z tlačiarní HP, sú veľmi tenké a robot preto nie je vhodný na jazdu v mäkkom teréne. Jednosmerné motory (taktiež z tlačiarní) poháňajú pásy na priamo, bez prevodu.

Aligátor

Robot „Aligátor“ má podvozok a konštrukciu tvorenú z plechu. Základ robota – podvozok má dve poháňané kolieska vzadu a jedno kladkové koliesko umožňujúce voľné otáčanie vpredu.. Pohonná sústava robota je tvorená dvoma jednosmernými motormi vybranými zo starých atramentových tlačiarní HP, ktoré sú sprevodované prevodmi zo starej detskej hračky.

V3S

Robot V3S je jednoduchý autonómny mobilný robot, schopný prejsť kategóriami ako stopár (Istrobot) alebo driver (Trenčiansky robotický deň).

Rob1

Tento robot je navrhnutý pre kategóriu DRIVER A aj B súťaže Trenčiansky Robotický Deň. Aby prešiel danú dráhu potrebuje k tomu snímače, ktoré mu znemožnia z nej vybočiť. Snímače sú zavesené na prednom koliesku, ktoré je otočné vo vodorovnej osi a to mu umožňuje kopírovať terén. Snímače sú skonštruované tak aby snímali odrážané svetlo od povrchu dráhy. Podľa farby povrchu sa mení odraz a to vplýva na určenie smeru otáčania motorov. Motory sú riadené dvoma signálmi(dopredu, dozadu). Prevodovky som poskladal z ozubených koliesok s prevodovým pomerom 1:40. Použil som aj pásy pretože robot musel prejsť cez pieskovú prekážku. Rám robota je s hliníkových plechov hrúbky 1mm. Akumulátor pre napájanie robota som použil 9V. Motory boli napájané priamo a cez stabilizátor(7805) som napájal elektroniku.

Elektromobil Index a Fx

Jedného pekného dňa v roku 2007 sme sa rozhodli že si spravíme vozidlo na elektrický pohon. Keďže sme mali každý vlastnú predstavu o tom, ako by malo vyzerať a vzhľadom k tomu , že vznikala aj myšlienka spraviť závody elektromobilov rozhodli sme sa spraviť vozidlá dve. Nazvali sme ich Index (v zelenej farbe) a Fx (v modrej farbe).

Lepra

Robot zvaný Lepra je navrhnutý preto, aby prešiel danú dráhu bez toho, aby sa z nej dostal von. Pomáhajú mu v tom snímače, ktoré snímajú svetlo, vysielané diódou, ktoré sa odráža od povrchu dráhy a na základe toho vyhodnocuje ktorý motor a kedy bude reverzovať, aby sa robot otočil a pokračoval po dráhe.